Cửa Võng Thờ Chúa Sơn Trang

  • Chất liệu: gỗ dổi, gỗ mít
  • Chất liệu sơn: sơn son thếp vàng
  • Kích thước: phụ thuộc vào không gian thờ

Call Now

0
    Giỏ hàng