Cuốn thư chạm long ly quy phượng sơn son thếp vàng bằng gỗ

Tên gọi: Cuốn thư

Họa tiết: long ly quy phượng

Kích thước: tùy theo không gian thờ

Chất liệu: gỗ mít, gỗ dổi,…

Nước sơn: Sơn son thếp vàng

Nhận làm theo yêu cầu

Call Now

0
    Giỏ hàng