Khám thờ ba khoang rồng chầu mặt nguyệt

Kích thước: Nhận đặt hàng làm theo yêu cầu của khách hàng

Chất liệu: Gỗ mít

Chất liệu sơn: Sơn ta, sơn son thếp vàng

Call Now

0
    Giỏ hàng