Sập thờ gỗ mít sơn son thiếp vàng

Trên mặt sập thờ là một con rồng khá lớn, trung tâm là đầu và thân uốn vòng quanh. Con rồng được được khắc rất tinh xảo, nhiều khi nó không tuân thủ những quy định, cụ thể là các móng chân lúc thì mang dáng móng chim ưng, lúc lại như bàn tay người, thậm chí có chân tới 6 ngón. Được phủ lên mình son sơn thiếp vàng uy nghi, linh thiêng.

Call Now

0
    Giỏ hàng