Tượng cậu gảy đàn bằng gỗ

Tên gọi: Tượng cậu gảy đàn

Chất liệu: Gỗ mít, gỗ dổi,…

Nước sơn: sơn son thếp vàng hoặc sơn giả cổ

Kích thước: Theo yêu cầu

Nhận làm theo yêu cầu

Call Now

0
    Giỏ hàng