Tượng Chúa Sơn Trang cao 75cm bằng gỗ

Tượng Chúa Sơn Trang thờ trong điện thờ Tam Tứ Phủ thường được thờ riêng 1 ban chứ không cùng ban Công Đồng.

Chất liệu: Gỗ mít, gỗ dổi, gỗ vàng tâm,…

Hình tượng: Tượng Chúa Sơn Trang có hình tượng ngồi song thất, mặc áo màu xanh lá. Nếu bày trong Động sơn trang thì có 12 Cô Sơn Trang hầu cận.

Nước Sơn: Sơn son thếp vàng

Kích thước: 75cm

Nhận đặt hàng theo yêu cầu

Call Now

0
    Giỏ hàng