Tượng cô quỳnh – cô quế bằng gỗ

Tên gọi: Tượng đôi cô chầu

1 bộ gồm 2 tượng

Chất liệu: gỗ mít, gỗ dổi,…

Kích thước: theo yêu cầu

Nước sơn: sơn son thếp vàng hoặc sơn giả cổ

Nhận làm theo yêu cầu.

Call Now

0
    Giỏ hàng