Tượng Địa Tạng ngồi cưỡi sấu cao 1.27m bằng gỗ

Kích thước: 1.27m

Chất liệu: Gỗ mít, gỗ dổi, gỗ vàng tâm,…

Nước sơn: Sơn son thếp vàng, sơn giả cổ,…

Nhận làm theo yêu cầu

Call Now

0
    Giỏ hàng