Tượng Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai bằng gỗ

Tên gọi: Tượng Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai

Kích thước: Làm theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ mít, gỗ vàng tâm,..

Nước sơn: Sơn son thếp vàng, sơn giả cổ,…

Nhận làm theo yêu cầu

Call Now

0
    Giỏ hàng